Zarząd Oddziału SGP w Lublinie wraz z Ośrodkiem Szkolenia Geodetów i Kartografów SGP zaprasza na szkolenie na temat:
"Wybrane zagadnienia związane z pracami geodezyjnymi mającymi znaczenie dla prawidłowości prowadzenia rejestru EGiB. RODO w geodezji i kartografii".
Szkolenie poprowadzi dr inż. Ludmiła Pietrzak.


Szkolenie odbędzie się 22 maja 2018 r., w godzinach 9:00-15:00, w Centrum Konferencyjnym „Fiesta” w Lublinie, ul. B. Prusa 8.

Program:
1. Problemy związane z różnicami w definicjach budynku.
2. Powiązanie funkcji budynków z użytkiem gruntowym.
3. Użytki w procesie modernizacji egib oraz w geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (grunty zabudowane rolne i grunty zabudowane zurbanizowane, grunty przeznaczone pod zabudowę,rowy, drogi,...).
4. Wody płynące po 1.01.2018 r.
5. Grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione, siedliska na użytkach leśnych.
6. Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej. Użytek Bp a tyczenie geodezyjne.
7. Najczęstsze błędy popełniane w procesie modernizacji po stronie wykonawcy i zamawiającego.
8. RODO - najistotniejsze zmiany obowiązujące od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie zasad ochrony danych osobowych w kontekście geodezji i kartografii.

Szczegóły w załącznikach.


Kontakt: Piotr Strojny tel. 502024949

karta uczestnictwa pdf
https://drive.google.com/open…

zaproszenie na szkolenie pdf
https://drive.google.com/open…


Warunki uczestnictwa, koszt i inne szczegóły w załącznikach.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności