b_300_200_16777215_00_images_docs_zaproszenie_20181121.jpg

 Zespół Rzeczoznawców SGP, Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów SGP oraz Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Lublinie zaprasza na szkolenie nt. : „Wybrane zagadnienia z geodezji i kartografii". Szkolenie poprowadzi dr inż. Ludmiła Pietrzak.

Lokalizacja: 21 listopada 2018 r., w godzinach 9:00-16:00, w Centrum Konferencyjnym „Fiesta” w Lublinie, ul. B. Prusa 8.

W programie:

  1. Rozgraniczenia nieruchomości – m.in. : określenie stron, możliwość odmowy wszczęcia, sposób obciążenia stron kosztami postępowania, ocena dokumentacji.
  2. Zawiadamianie stron w poszczególnych procedurach geodezyjnych, w postępowaniu administracyjnym (np. rozgraniczenie) i w czynności materialno-technicznej (np. wznowienie, wyznaczenie), sytuacje szczególne – nieuregulowany stan prawny, właściciel nieustalony, właściciel nie żyje, sprawy własnościowe nieuregulowane, nowy właściciel w EGiB – zawiadomienie wysłane do poprzedniego właściciela, zawiadamianie małżeństw, zawiadamianie zarządców a właścicieli itp.
  3. Inwentaryzacja powykonawcza - faktyczne wyłączenie gruntu z produkcji rolnej i leśnej –użytek Bp w EGiB (zasięg obszarowy, opłaty, opłaty karne), dopuszczalne odstępstwa od projektu - odbiór dokumentacji przez PODGiK i PINB - uwierzytelnianie/klauzulowanie.
  4. Wpisy w EGiB, szczegółowe podstawy wpisów (na wniosek/z urzędu/ na podstawie operatu), szczególne przypadki np. dzierżawy, spadki, zgłoszenia rozbiórki.
  5. Operat techniczny - skład operatu technicznego –zawartość sprawozdania technicznego, analiza materiałów źródłowych, weryfikacja prac geodezyjnych; dane osobowe w dokumentacji geodezyjnej –w tym RODO (m.in. tzw. czyste biurko).


Warunki uczestnictwa, koszt i inne szczegóły w załącznikach.

zaproszenie :        https://drive.google.com/…/1fB2qYcaPuaHfNWtS3t14BsPKJ…/view…
 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności