W dniu 15 sierpnia odszedł tragicznie prof. dr hab. inż. Zdzisław Marian Adamczewski – nestor polskiej geodezji, redaktor działowy Przeglądu Geodezyjnego, przewodniczący Stowarzyszenia Geodetów Polskich, wieloletni Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, prorektor Politechniki Warszawskiej, twórca polskiej szkoły nieliniowego rachunku wyrównawczego oraz badacz trzęsień ziemi i autor technologii numerycznej ustalania tzw. dni sejsmicznych.

 

Adamczewski_Zdzislaw_1.jpg Urodził się 29 listopada 1931 w Swędowie. Był absolwentem Państwowego Liceum Mierniczego w Łodzi. Studiował w latach 1951–1956 na Wydziale Geodezyjnym Politechniki Warszawskiej. W 1956 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera. Podczas studiów, 1 kwietnia 1954 roku został nauczycielem akademickim na Wydziale Geodezji i Kartografii PW. Od roku 1957 był działaczem NOT. W 1960 roku uzyskał uprawnienia zawodowe. Doktorat obronił w 1964, a habilitację w 1971 roku. W 1965 roku otrzymał stypendium rządu Królowej Juliany Holenderskiej na Politechnice w Delft, gdzie odbył półroczny staż naukowy. W Politechnice Warszawskiej przeszedł kolejne stanowiska: od zastępcy asystenta do profesora nauk technicznych. W latach 1970–1973 był dziekanem wydziału Politechniki Warszawskiej, a w latach 1973–1980 prorektorem tejże uczelni. W latach 1973–1974 był kierownikiem projektu i współautorem Systemu Informacji Przestrzennej „Teren”, a w 1977 roku kierownikiem i współautorem projektu sieci geodezyjnej Afryki (przyjętego do realizacji przez ONZ i częściowo zrealizowanego przez Stany Zjednoczone, Francję, Wielką Brytanię i Polskę).

Od 29 października 1980 do 31 grudnia 1987 roku był podsekretarzem stanu – prezesem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W latach 1974–1980 był wiceprzewodniczącym, a w latach 1980–1983 przewodniczącym Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Był członkiem honorowym Stowarzyszenia. Od roku 2000 do 2006 był przewodniczącym Komitetu Naukowo-Technicznego ds. Doskonalenia Kadr Federacji NOT, a od 1991 roku redaktorem działowym Przeglądu Geodezyjnego. W latach 2001–2003 był doradcą Głównego Geodety Kraju.

W 1990 roku sformułował, na podstawie studiów topografii powierzchni Ziemi oraz rozkładu w czasie kataklizmów sejsmicznych, prawo rotacji. Opracował technologię numeryczną ustalania tzw. dni sejsmicznych.

Był członkiem Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, promotorem 13 doktorów, z czego 5 zostało profesorami. Był emerytowanym profesorem Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej i profesorem Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie.

Był autorem ponad 300 publikacji naukowych, naukowo-technicznych i popularyzatorskich z zakresu geodezji, obliczeń geodezyjnych, opracowania obserwacji, geofizyki, podstaw matematycznych wyceny nieruchomości, systemów informacji przestrzennej. Przewodniczył zespołom i był współautorem geodezyjnych standardów technicznych: K-1 i G-7 oraz wytycznych technicznych. Współautor projektów: Tymczasowej Instrukcji Szacowania Nieruchomości, Wytycznych Powszechnej Taksacji Nieruchomości oraz geodezyjnych instrukcji technicznych: O-1, G-3, G-4, G-5.

Otrzymał liczne odznaczenia i nagrody:

 • laureat konkursu „Polityki” na pamiętniki inżynierów (1962),
 • Srebrny Krzyż Zasługi,
 • Złoty Krzyż Zasługi,
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2000),
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej,
 • Złoty Medal „Za zasługi dla obronności kraju”,
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej,
 • Złota Odznaka „Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii”,
 • Odznaka „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”,
 • Srebrna, złota i diamentowa Odznaka Honorowa SGP,
 • Srebrna i złota Odznaka Honorowa NOT.

W dniu 6.09.2018 roku na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach (K rząd 1 grób 19), pożegnaliśmy prof. dr. hab. inż. Zdzisława Adamczewskiego, Wielkiego Naukowca, Geodetę, Geofelietonistę Przeglądu Geodezyjnego. Wielką Postać Polskiej Geodezji. Osobę Wyjątkową, darzoną ogromnym szacunkiem środowiska, nie tylko geodezyjnego.

Był to pogrzeb wyjątkowy. Z Hymnem Państwowym i salwą honorową. Z bliskimi i przyjaciółmi zgromadzonymi w kaplicy i na cmentarzu.

(Zdjęcia i film z uroczystości pogrzebowych są dostępne w biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich).

 b_300_200_16777215_00_images_aktualnosci_adamczewski.png

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności